Orędzie Franciszka na Wielki Post

Chrystus ‚będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić’. Do tych słów św. Pawła nawiązuje Papież w orędziu na tegoroczny Wielki Post.

Jak pisze portal Deon – orędzie zostało zaprezentowane w Watykanie. Franciszek wskazuje na ‚styl Bożego działania’. Papież przypomina, że Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa.

‚Niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka’ – pisze papież na zakończenie orędzia.

fot. Mazur, lic. CC