Papież Franciszek: Bóg nas miłuje bardziej niż miłujemy samych siebie

fot. www.youtube.com/ctvaticano

– Bóg nas miłuje znacznie bardziej niż my miłujemy samych siebie – zapewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina caeli”, jaką odmówił w południe z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Ojciec Święty wskazał, że „miłość Jezusa sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi, braćmi i siostrami w Panu, i czyni nas nowym Ludem Bożym, Kościołem, w którym wszyscy są powołani, by kochać Chrystusa i w Nim miłować się wzajemnie”.

 

TŁUMACZENIE:
„Jezus umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas pomimo naszych kruchości, naszych ograniczeń i ludzkich słabości. To On uczynił nas godnymi Jego miłości, która nie zna granic i nigdy się nie kończy. Dając nam nowe przykazanie, prosi nas, abyśmy się wzajemnie miłowali nie tylko i nie tyle naszą miłością, ile Jego miłością, którą Duch Święty wlewa do naszych serc, jeśli błagamy Go z wiarą.”

Po modlitwie „Regina Coeli” Franciszek wspomniał o beatyfikacji w Madrycie – Marii Guadalupe Otriz de Landázuri. – Jej świadectwo jest wzorem dla kobiet chrześcijańskich zaangażowanych w działania społeczne i badania naukowe – dodał na koniec papież.

KAI