Papież Franciszek: nie musimy już być agresywni w słowach i czynach

fot. www.youtube.com/ctvaticano

Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie, papież Franciszek nawiązał do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który mówi o „miłości nieprzyjaciół. Zwrócił uwagę, że Jezus doskonale wie, że miłowanie naszych nieprzyjaciół wykracza poza nasze możliwości, ale z tego powodu stał się On człowiekiem, by przekształcić nas w ludzi zdolnych do większej miłości.

Ojciec Święty zaznaczył, że drogą do przezwyciężenia ludzkiego instynktu i światowego prawa odwetu jest kierowanie się przykładem Miłosiernego Boga Ojca.

TŁUMACZENIE:

„Stajemy się zdolni do rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy w stanie powiedzieć lub uczynić, i których wręcz będziemy się wstydzić, ale teraz dają nam radość i pokój. Nie musimy już być agresywni w słowach i czynach. Odkrywamy, że jesteśmy zdolni do czułości i dobroci; i czujemy, że to wszystko nie pochodzi od nas, ale od Niego, i dlatego nie chlubimy się tym, ale jesteśmy tylko za to wdzięczni”.

Po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek nawiązał do spotkania na temat ochrony małoletnich, które zakończyło się rano w Watykanie. Wzięli w nim udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatów czy zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich. Ojciec Święty zaznaczył, iż problem wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz ukrywania winnych przez osoby odpowiedzialne w Kościele jest rozpowszechniony na każdym kontynencie. Papież podkreślił, że przedstawiciele Kościoła będą dążyć do tego, aby podejmowano wszelkie możliwe środki, żeby Kościół był zawsze miejscem bezpiecznym i nie powtórzyły się podobne przestępstwa.

Franciszek zapewnił o woli współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i wszystkimi komponentami oraz pozytywnymi siłami społeczeństwa we wszystkich krajach i na szczeblu międzynarodowym, po to, by zwalczyć do końca i w każdej jej formie poważną plagę przemocy wobec setek milionów małoletnich, dziewcząt i chłopców, na całym świecie.

KAI