Papież Franciszek: prośmy Pana, aby pozwolił nam doświadczyć nowej Pięćdziesiątnicy

fot. www.flickr.com/people/episkopatnews/

– Słowo Apostołów jest przeniknięte Duchem Zmartwychwstałego i staje się nowym, innym słowem, które jednak można zrozumieć, jakby było tłumaczone równocześnie we wszystkich językach – powiedział papież Franciszek podczas  audiencji ogólnej. Ojciec Święty pozdrowił również pielgrzymów z Polski słowami: niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.

Papież podkreślił, że język miłości i prawdy jest językiem uniwersalnym.

– Nawet analfabeta może go zrozumieć – skomentował Ojciec Święty. Dodał również, Duch Święty nie tylko objawia się poprzez symfonię dźwięków, która jednoczy i harmonijnie komponuje różnice, ale ukazuje się jako dyrygent orkiestry.

Franciszek powiedział:

„Prośmy Pana, aby pozwolił nam doświadczyć nowej Pięćdziesiątnicy, która poszerzyła by nasze serca i dostroiła nasze uczucia do uczuć Chrystusa, abyśmy bez wstydu głosili Jego przemieniające słowo i byli świadkami mocy miłości, która ożywia wszystko, co napotyka.”

Pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji generalnej Ojciec Święty nawiązał do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zaznaczył, iż jest jest szczególną sposobnością do ożywienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii.

Papież mówił:

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą będziemy obchodzić, jest szczególną sposobnością do ożywienia naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii. Celebracja Mszy św., adoracja eucharystyczna i procesje ulicami miast i wsi niech będą świadectwem naszej czci i przylgnięcia do Chrystusa, który daje nam swoje Ciało i Krew, aby karmić nas swoją miłością i uczynić nas uczestnikami Jego życia w chwale Ojca. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!”

W audiencji udział więzili między innymi: Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii św. Andrzeja z Kleczwa (arch. gnieźnieńska), grupa młodzieży wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, grupa międzyparafialna z Biura CARITAS z Włocławka.

KAI