Papież Franciszek wygłosił Orędzie Bożonarodzeniowe i udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”

fot. PAP/EPA.

W południe papież Franciszek wygłosił tradycyjne Orędzie Bożenarodzeniowe i udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi” – „Miastu i Światu”.

Ojciec Święty podkreślił, że Dziecię, narodzone dla nas z Dziewicy Maryi, mówi nam, że Bóg jest dobrym Ojcem a my wszyscy jesteśmy braćmi.

TŁUMACZENIE: 
„Ta prawda leży u podstaw chrześcijańskiej wizji rodzaju ludzkiego. Bez braterstwa, którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata mają krótki oddech i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez duszy.” 

Franciszek życzył, by to Boże Narodzenie pozwoliło nam na nowo odkryć więzi braterstwa, które nas jednoczą jako ludzi i wiążą wszystkie narody.

TŁUMACZENIE: 
„Niech pozwoli Izraelczykom i Palestyńczykom wznowić dialog i podjąć proces pokoju, który położy kres konfliktowi, od ponad siedemdziesięciu lat rozdzierającemu Ziemię wybraną przez Pana, aby ukazać Jego oblicze miłości.” 

Franciszek mówił również o konflikcie w Syrii, Afryce – „gdzie miliony ludzi są uchodźcami lub przesiedlonymi i potrzebują pomocy humanitarnej”, jak również sytuacji na Ukrainie, która pragnie odzyskać trwały pokój.

Na zakończenie Ojciec Święty wyraził nadzieję, że wszyscy będziemy otrzymać pokój i pocieszenie z narodzin Zbawiciela.

KAI