Parafia Św. Ojca Pio w nowej świątyni

fot. Artur Szczygielski

Podczas Mszy Świętej o godzinie 18 kardynał Kazimierz Nycz pobłogosławił i poświęcił nowy kościół parafii Świętego Ojca Pio na Ursynowie.

„To wy zbudowaliście tutaj wspólnotę, która teraz ma swój dom” mówił podczas homilii kardynał Kazimierz Nycz.

 

W tym roku parafia św. Ojca Pio obchodziła osiemnastolecie swojego istnienia. Od 2002 roku Msze Święte sprawowane były w kaplicy. Budowę kościoła rozpoczęto 4 lata później.

Podczas Mszy Świętej święcącej nowy kościół, celebrans -którym w danej diecezji jest najwyższy dostojnik kościelny- dokonuje uroczystego okadzenia i pokropienia wodą święconą ołtarza oraz wiernych, a także namaszcza olejem Krzyżma ołtarz, który w momencie celebry staje się przedmiotem świętym. Liturgia poświęcenia świątyni przebiega po liturgii słowa. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” następuje kolekta, czyli specjalna modlitwa występująca tylko w uroczystościach błogosławieństwa i święcenia, w której celebrans prosi Boga o łaskę dla społeczności, która będzie gromadziła się w poświęconej świątyni.

Artur Szczygielski