Po sympozjum „Zjednoczona Europa – Pomysł wierzących polityków, Kandydatów na ołtarze”

fot. Salve TV

Celem było ukazanie prawdziwych korzeni Unii Europejskiej. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum poświęcone założycielom zjednoczonej Europy.

Eksperci z Polski i zagranicy wygłosili prelekcje na temat przesłania Alicide de Gasperiego i Roberta Schumana.

W gronie prelegentów byli między innymi profesorowie: Zbigniew Krysiak i Rocco Buttiglione.

Wykład na temat świętości polityków wyglosił ksiądz profesor Wojciech Góralski.

 

Najważniejsze przesłanie Roberta Schumana przedstawił ojciec Bernard Ardura.

 

Sympozjum zatytułowane: „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze” odbyło się w auli Jana Pawła II na UKSW przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Krzysztof Jędrasik