W Pałacu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów i poszczególnych służb zaangażowanych w przygotowanie Dni w obu warszawskich diecezjach, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży.

Podsumowując ten czas kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że przyczynił się on do ożywienia wspólnot lokalnych.

 

Kardynał Nycz w sposób szczególny podziękował miastu stołecznemu Warszawa za koncert, który oficjalnie otwierał ŚDM w obu warszawskich diecezjach.

 

Przygotowanie Dni w obu warszawskich diecezjach było modelową szkołą współpracy różnych podmiotów – zwrócił uwagę ordynariusz warszawsko-praski arcybiskup Henryk Hoser.

 

Światowe Dni Młodzieży pokazały dynamizm młodego pokolenia, które chce angażować się w życie Kościoła. Trzeba tylko dać im szansę i przestrzeń do działania – podkreślali koordynatorzy dni w diecezjach.

Mówi Karolina Błażejczyk z biura prasowego Centrum ŚDM w diecezji warszawsko-praskiej.

 

Doświadczenie ŚDM i przygotowanie do Dni w diecezjach w pewien sposób wyznaczają kierunek dalszej pracy z młodzieżą – zwróciła uwagę Joanna Ślusarek Centrum ŚDM w diecezji warszawsko-praskiej.

 

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego oraz podległa im policja, straż miejska i pożarna, czy Zarząd Transportu Miejskiego.

Wieczorem dla osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie ŚDM odbędzie się msza święta w katedrze warszawsko-praskiej. Liturgii o godzinie 18.00 będzie przewodniczył arcybiskup Henryk Hoser.

Magdalena Gronek

fot. Karolina Błażejczyk