Pokamedulski kościół w Lesie Bielańskim przejdzie renowację

fot. dobremiejsce.org

Świątynia przy ulicy Dewajtis wreszcie doczekała się remontu. Udało się pozyskać trzy i pół miliona złotych z funduszy unijnych na renowację zabytkowego zespołu klasztornego oraz czterdzieści tysięcy złotych na rozwój wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w tym miejscu.

– Kościół pokamedulski w Lesie Bielańskim wymaga wielu prac – mówi ksiądz Bogusław Jankowski z Dobrego Miejsca.

 

Zmieni się również elewacja świątyni.

 

Pieniądze na remont uzyskano dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Remont zespołu klasztornego potrwa do połowy 2018 roku.

Mikołaj Michalecki