Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze w Warszawie

fot. www.pw.edu.pl

Pokonanie barier między nauką a biznesem to temat przewodni Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, którego obrady rozpoczęły się w Warszawie. Przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy i urzędnicy rozmawiają o współpracy nauki z biznesem oraz sposobach wsparcia transferu technologii i ich komercjalizacji.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt liczy na to, że uczestnicy spotkania sformułują wniosek dla polityków, w którym będą postulować, by przedsiębiorcy mogli spokojnie inwestować w ryzykowne projekty, a większą część ryzyka związanego z tymi inwestycjami przejęło na siebie państwo.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza podkreślał, że resort nauki przewidział w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym rozwiązania sprzyjające współpracy nauki i biznesu, jak choćby nowe zasady ewaluacji nauki.

– Ewaluacja nauki będzie się odbywać w trzech obszarach i w każdym z nich można zaobserwować punktowane wysoko działania związane ze współpracą z biznesem – mówi Sebastian Skuza.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, założone w 1992 roku, zajmuje się budowaniem współpracy między środowiskiem akademickim, a gospodarczym.

IAR