Postępowanie IPN ws. składania fałszywych zeznań przez Lecha Wałęsę

fot. Wikipedia/Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl

Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi postępowanie karne w sprawie składania fałszywych zeznań przez Lecha Wałęsę. Postępowanie dotyczy złożenia przez byłego prezydenta nieprawdziwych zeznań, mających służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym, dotyczącym dokumentów z teczki personalnej i teczki pracy TW „Bolek” znalezionej w domu Czesława Kiszczaka.

Podczas okazywania byłemu prezydentowi dokumentów TW „Bolek” twierdził on, że nie zostały one przez niego napisane, ani podpisane oraz, że zostały sfałszowane przez pracowników bezpieki.

Więcej Witold Banach.

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta wpłynęły do Prokuratora Generalnego, który uznał, że właściwym do prowadzenia tego postępowania będzie pion śledczy IPN

IAR