To próba ingerencji w nauczanie Kościoła katolickiego

Watykan wydał komunikat w sprawie dokumentu, który w Genewie przedstawił dziś Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka. Krytykuje on stanowisko Kościoła wobec homoseksualizmu, antykoncepcji i aborcji. Domaga się tym samym rewizji jego polityki by zapewnić prawa dzieci.

Stolica Apostolska ubolewa, że ingeruje się w nauczanie Kościoła na temat godności osoby ludzkiej i korzystania z wolności religijnej.

Biuro Prasowe zapowiedziało, że Watykan dokładnie przeanalizuje uwagi ONZ. Jednocześnie Stolica Apostolska podkreśla, że angażuje się w obronę i ochronę praw dziecka zgodnie z zasadami Konwencji Praw Dziecka i wartościami zawartymi w nauce katolickiej.

fot. Patrick Gruban, lic. CC