Protest pracowników poczty przed KPRM

fot. Artur Szczygielski

Natychmiastowa renegocjacja zakładowego układu zbiorowego pracy, podwyżki wynagrodzeń, uporządkowanie struktur i podpisywanie racjonalnych umów handlowych – to główne postulaty pracowników poczty zrzeszonych w Solidarności.

Związkowcy o godzinie 13.00 rozpoczęli protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów apelując o poprawę warunków pracy.

Z pikietującymi rozmawiał nasz reporter Artur Szczygielski.

 

Efektem strajku będzie złożenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Petycji w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej”.

Dokument zakłada między innymi powierzenie Poczcie Polskiej roli Narodowego Operatora Cyfrowego oraz „przywrócenia godności i statusu urzędnika państwowego” pracownikom poczty.

Artur Szczygielski