Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym – posłuchaj!

fot. organizatorzy

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego we współpracy z ojcami jezuitami oraz Radio Warszawa zapraszają do udziału w rekolekcjach według metody św. Ignacego Loyoli. Rekolekcje odbywają się w dniach od 10 marca do 7 kwietnia 2019 r. Hasłem rekolekcyjnej drogi są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza „…przyjdźcie do Mnie wszyscy”.

Program emisji Radiowych Rekolekcji Ignacjańskich w Życiu Codziennym:

Konferencja:
Premiera – niedziela godz. 21.40, powtórka – poniedziałek godz. 23.30

Wprowadzenie do medytacji:
Premiera – niedziela ok. godz. 22.00, od poniedziałku do czwartku godz. 21.35
Powtórki – od poniedziałku do piątku godz 06.15, 12.45

NAGRANIA NAUK REKOLECYJNYCH:

NIEDZIELA 10.03.2019 – Konferencja

NIEDZIELA 10.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

PONIEDZIAŁEK 11.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

WTOREK 12.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

ŚRODA 13.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

CZWARTEK 14.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

PIĄTEK 15.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

NIEDZIELA 17.03.2019 – Konferencja

NIEDZIELA 17.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji

PONIEDZIAŁEK 18.03.2019 – Wprowadzenie do medytacji