Radiowe Rozmowy Rekolekcyjne: Chrystus – obrońca małżeństwa i rodziny – POSŁUCHAJ!

fot. ks. Mariusz Wedziuk

W ostatnim tygodniu przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia zapraszamy do wysłuchania Radiowych Rozmów Rekolekcyjnych, które noszą tytuł: „Chrystus – obrońca małżeństwa i rodziny”. W studiu Radia Warszawa spotkali się ksiądz Marek Dziewiecki i ksiądz Mariusz Wedziuk, by poruszyć i pogłębić tematykę dotyczącą miłości, małżeństwa, rodziny i wychowania dzieci.

Odcinek 1. Chrystus – obrońca małżeństwa i rodziny (18.12.2017)

Małżeństwo – pierwsze polecenie Boga z Księgi Rodzaju; największa miłość między mężczyzną a kobieta, Chrystus podnosi do rangi sakramentu; małżonkowie jako świadkowie nieodwołalnej miłości Boga do człowieka.

 

Odcinek 2. Nierozerwalność małżeństwa (19.12.2017)

Mojżesz pozwolił na rozwody ze względu na zatwardziałość ludzkich serc. Jezus: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela; miłość małżeńska okazywana z bliska i aż do śmierci, na dobre i na złe; wierność także niewiernemu małżonkowi.

 

Odcinek 3. Miłość widzialna i ofiarna fundamentem rodziny (20.12.2017)

Niewidzialny Bóg staje się ciałem, żebyśmy zobaczyli Jego miłość. Nie ma miłości nieokazywanej w widzialny sposób – przez słowa, gesty i czyny. Jezus okazuje miłość przez obecność, ofiarność i czułość. Widzialne sposoby okazywania miłości małżonkowi i dzieciom.

 

4. Katolickie wychowanie potomstwa (21.12.2017)

Małżonkowie ślubują z miłością przyjąć i po katolicku wychować dzieci; wzorem wychowawcy Jezus, który najbardziej kocha, ale też stawia największe wymagania; kochać i wymagać; przyprowadzać dzieci do Jezusa.

 

Odcinek 5. Więź z Bogiem gwarantem miłości w małżeństwie i rodzinie (22.02.2017)

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący. Nikt z ludzi nie jest w stanie kochać wiernie i ofiarnie bez pomocy Boga. Oddalanie się od Boga to początek łamania przysięgi małżeńskiej. Co to znaczy kochać Boga bardziej niż małżonka i dzieci?