Radni Żoliborza wybrali Zarząd Dzielnicy

fot. Krzysztof Jędrasik

Burmistrzem został Paweł Michalec z Platformy Obywatelskiej. Na jego zastępców wybrano: Agatę Marciniak-Różak oraz Marię Popielawską. Głosowania odbyły się podczas czwartkowej drugiej sesji nowej kadencji.

Przed nowym zarządem wiele wyzwań. – Jednym z najważniejszych jest modernizacja ulic – mówi przewodniczący rady dzielnicy, Piotr Wertenstein-Żuławski.

 

– Dla ruchu „Miasto jest nasze”, który współtworzy koalicję na Żoliborzu ważna jest m.in. kwestia oświaty, dostępności i zieleni – mówi radny Łukasz Porębski.

 

– Prawo i Sprawiedliwość chce wspierać działania dotyczące m.in. oświaty i parkingów – mówi radny PiS Adam Buława.

 

Na Żoliborzu większość tworzy Koalicja Obywatelska i ruch „Miasto Jest Nasze” mając łącznie 15 mandatów. W opozycji jest sześciu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Krzysztof Jędrasik