PASMO 05.55–09.00 BUDZIMY WARSZAWĘ

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15     Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00         Wiadomości Radia Warszawa

07.09         Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich >> zobacz 

08.00         Wiadomości Radia Warszawa

PASMO 09.00–12.00 W SERCU WARSZAWY

09.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

09.30      Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Tu była Warszawa >> zobacz 

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

PASMO 12.00–16.00 TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA

12.00      Anioł Pański 

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Kościół na fali >> zobacz 

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa >> zobacz 

14.40      Dzienniczek św. Siostry Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

PASMO 16.00–19.00 RUNDA WARSZAWSKA

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

16.15      Runda pytań >> zobacz 

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Piosenka na życzenie >> zobacz 

18.00      Wiadomości Dnia

        Miejski serwis drogowy

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

PASMO 19.00–23.00 WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Country club >> zobacz 

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Przewodnik historyczny >> zobacz

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Czas Eliasza / Floriańska 3 >> zobacz / zobacz 

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20   Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

00.00   Ewangeliarz 

00.15   Złością czy miłością >> zobacz 

01.15   Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

    Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30    SONUS ORGANI, czyli spotkanie z muzyką organową >> zobacz 

PASMO 05.55–09.00 BUDZIMY WARSZAWĘ

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15     Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00         Wiadomości Radia Warszawa

07.09         Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich >> zobacz 

08.00         Wiadomości Radia Warszawa

PASMO 09.00–12.00 W SERCU WARSZAWY

09.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

09.30      Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Magazyn warszawski >> zobacz 

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

PASMO 12.00–16.00 TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA

12.00      Anioł Pański 

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Kościół na fali >> zobacz 

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa >> zobacz 

14.40      Dzienniczek św. Siostry Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

PASMO 16.00–19.00 RUNDA WARSZAWSKA

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

16.15      Runda pytań >> zobacz 

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Piosenka na życzenie >> zobacz 

18.00      Wiadomości Dnia

        Miejski serwis drogowy

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

PASMO 19.00–23.00 WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz  

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Okiem kobiet / W ogrodzie Ewy >> zobacz / zobacz 

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Wywiad z człowiekiem >> zobacz 

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20   Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

00.00    Ewangeliarz 

00.15     Wybrani-posłani >> zobacz 

01.15     Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

    Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30     Lista przebojów Radia Warszawa >> zobacz 

PASMO 05.55–09.00 BUDZIMY WARSZAWĘ

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15     Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00         Wiadomości Radia Warszawa

07.09         Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich >> zobacz 

08.00         Wiadomości Radia Warszawa

PASMO 09.00–12.00 W SERCU WARSZAWY

09.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

09.30      Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Poradnik warszawski >> zobacz 

       (w I i V środę miesiąca) Zdrowie

       (w II środę miesiaca)   Męskie pasje

       (w III środę miesiaca)   Savoir-vivre

       (w IV środę miesiąca)   Prawo

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

PASMO 12.00–16.00 TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA

12.00      Anioł Pański 

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Kościół na fali >> zobacz 

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa >> zobacz 

14.40      Dzienniczek św. Siostry Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

PASMO 16.00–19.00 RUNDA WARSZAWSKA

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

16.15      Runda pytań >> zobacz 

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Piosenka na życzenie >> zobacz 

18.00      Wiadomości Dnia

        Miejski serwis drogowy

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

PASMO 19.00–23.00 WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Barwy muzyki >> zobacz 

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Artyści wiary / Artyści fotografii >> zobacz

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Prymas Tysiąclecia – dlaczego błogosławiony? >> zobacz 

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20   Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

00.00    Ewangeliarz 

00.15     Dom spokojnej starości >> zobacz

01.15    Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

      Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30   Country club >> zobacz 

PASMO 05.55–09.00 BUDZIMY WARSZAWĘ

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15     Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00         Wiadomości Radia Warszawa

07.09         Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich >> zobacz 

08.00         Wiadomości Radia Warszawa

PASMO 09.00–12.00 W SERCU WARSZAWY

09.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

09.30      Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Niedaleko od domu

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

PASMO 12.00–16.00 TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA

12.00      Anioł Pański 

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Kościół na fali >> zobacz 

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa >> zobacz 

14.40      Dzienniczek św. Siostry Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

PASMO 16.00–19.00 RUNDA WARSZAWSKA

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

16.15      Runda pytań >> zobacz 

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Piosenka na życzenie >> zobacz 

18.00      Wiadomości Dnia

        Miejski serwis drogowy

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

PASMO 19.00–23.00 WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      Lista przebojów Radia Warszawa >> zobacz 

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Dom spokojnej starości >> zobacz >> zobacz

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Wolna chata >> zobacz 

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20   Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

00.00    Ewangeliarz 

00.15     Wywiad z człowiekiem >> zobacz 

01.15     Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

      Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

      Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30     Barwy muzyki >> zobacz 

PASMO 05.55–09.00 BUDZIMY WARSZAWĘ

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15     Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Transmisja Mszy Św. z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

07.00         Wiadomości Radia Warszawa

07.09         Siódma – Dziewiąta. Poranek Rozgłośni Katolickich >> zobacz 

08.00         Wiadomości Radia Warszawa

PASMO 09.00–12.00 W SERCU WARSZAWY

09.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

09.20      Siedem dni na Mazowszu 

09.30      Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

10.00      Wiadomości Radia Warszawa

10.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30      Kulturalny weekend w Warszawie >> zobacz >> zobacz

11.00      Wiadomości Radia Warszawa

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

11.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

PASMO 12.00–16.00 TU BIJE ŹRÓDŁO ŻYCIA

12.00      Anioł Pański 

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

12.20      Modlitwa ze Słuchaczami

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.45      Źródła wiary

13.00      Wiadomości Radia Warszawa

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Kościół na fali >> zobacz 

14.00      Wiadomości Radia Warszawa

14.15      Lektura Radia Warszawa >> zobacz 

14.40      Dzienniczek św. Siostry Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki - od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

PASMO 16.00–19.00 RUNDA WARSZAWSKA

16.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

16.15      Runda pytań >> zobacz 

16.30      Miejski serwis drogowy

17.00      Wiadomości Radia Warszawa

        Miejski serwis drogowy

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.20      Piosenka na życzenie >> zobacz 

18.00      Wiadomości Dnia

        Miejski serwis drogowy

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.25      Wychowywać, ale jak? >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

PASMO 19.00–23.00 WIECZÓR W DOBREJ ATMOSFERZE

19.00      Wiadomości Radia Warszawa

19.10      SONUS ORGANI, czyli spotkanie z muzyką organową >> zobacz

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Złością czy miłością >> zobacz

20.50      Słowo na wieki. Słowo na dziś >> zobacz 

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Mistyka ciała >> zobacz

22.35      Źródła wiary

22.50      Kompleta - modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE i PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.00   Rozmowa Radia Warszawa >> zobacz 

00.00    Ewangeliarz 

00.15     Czas Eliasza / Floriańska 3 >> zobacz / zobacz 

01.15     Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

    Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30     Granie ciekawe niesłychanie >> zobacz 

Pasmo: 05.55–12.00

05.55         Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00         Wiadomości z życia Kościoła

06.15         Ewangeliarz >> zobacz

06.30         Alfabet biblijny

07.00     Transmisja Mszy Św. z konkatedry Bożego Ciała na Kamionku p.w. Matki Bożej Zwycięskiej

07.45         Lektura na weekend

08.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

08.15         Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

08.30         Prezentacja nowego numeru Tygodnika Idziemy

08.45         Anioł Stróż – audycja dla dzieci

09.00         Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

09.15         Salon Dziennikarski >> zobacz

10.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15       Poradnik warszawski >> zobacz 

11.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.30       Kulturalny weekend w Warszawie >> zobacz 

Pasmo: 12.00–17.00

12.00      Modlitwa Anioł Pański

12.02      Ewangeliarz >> zobacz

12.15      Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.40      Obudzić olbrzyma >> zobacz 

13.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.20      Okiem kobiet / W ogrodzie Ewy >> zobacz / zobacz 

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15     Lektura na weekend

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki – od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45     Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre Słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

16.30      Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie

Pasmo: 17.00–23.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

17.30      Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii >> zobacz 

18.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.40      Aktualności Radia Watykańskiego

19.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.10      (w I, III i V sobotę miesiąca) Piękni czterdziestoletni >> zobacz 

        (w II i IV sobotę miesiąca) Media – dramat czy komedia

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10      Księga >> zobacz

21.00      Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22      Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45      Muzyczne Dary – lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

22.50      Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.15   Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20   Tu była Warszawa >> zobacz 

00.00    Ewangeliarz

00.15    Wolna chata >> zobacz 

01.15    Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

    Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 

04.30  Magazyn bluesowy

05.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Pasmo: 05.55–12.00

05.55        Modlitwa na rozpoczęcie dnia

06.00        Wiadomości z życia Kościoła

06.15        Ewangeliarz >> zobacz

06.30        Obudzić olbrzyma >> zobacz 

07.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

07.15        Lektura na weekend

07.30        Transmisja mszy św. z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

08.45        Anioł Stróż – audycja dla dzieci

09.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

09.10        Księga >> zobacz

10.00        Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

10.15       Dobre słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

10.30        Z życia diecezji warszawskich – podsumowanie

Pasmo: 11.00–17.00

11.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

11.15      Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

11.20      Wybrani – posłani >> zobacz

11.50      Angelus >> zobacz

12.30      Wiadomości z życia Kościoła

12.40   Alfabet biblijny

13.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

13.15      Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

13.30      Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii >> zobacz 

14.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

14.15      Lektura na weekend

14.40      Dzienniczek świętej Faustyny >> zobacz 

14.50      Intencje do Koronki  – od słuchaczy

15.00      Transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

15.30      Wiadomości z życia Kościoła

15.45      Ewangeliarz >> zobacz

16.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

16.15      Dobre słowo – św. Jan Paweł II >> zobacz

16.20      Muzyczna kartka z życzeniami

Pasmo: 17.00–23.00

17.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

17.15       Dobre Słowo – Ojciec Święty Franciszek

17.20       Artyści wiary >> zobacz

18.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

18.15       Dobre Słowo – Stefana Kardynała Wyszyńskiego >> zobacz

18.40       Aktualności Radia Watykańskiego

19.00       Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

19.30      Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie

20.00      Kalendarium, pogoda, zapowiedzi programowe

20.10       Historia pewnej znajomości / Wywiad z człowiekiem >> zobacz / Portret parafii

21.00       Apel Jasnogórski – transmisja z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

21.22       Ewangeliarz >> zobacz

21.30      Wiadomości z życia Kościoła

21.45       Mistyka ciała >> zobacz	

22.50       Kompleta – modlitwa na zakończenie dnia

23.00      Aktualności Radia Watykańskiego

AUDYCJE NOCNE I PORANNE

23.15    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz

23.20    Niedaleko od domu

00.00     Ewangeliarz >> zobacz

00.15     Prymas Tysiąclecia-dlaczego błogosławiony?

01.15     Dobre Słowo - święty Jan Paweł II >> zobacz

    Dobre Słowo - Ojciec Święty Franciszek >> zobacz

    Dobre Słowo – Stefan Kardynał Wyszyński >> zobacz

    Dobre Słowo Pasterzy >> zobacz 


04.30    Muzyczne dary - lista przebojów muzyki chrześcijańskiej

Posłuchaj naszych audycji

FacebookTwitterInstagram