fot. mazovia.pl

Reforma oświaty może negatywnie wpłynąć na wydatkowanie środków unijnych. Taką obawę wyrażają władze województwa mazowieckiego.

To właśnie samorządy są odpowiedzialne za rozdzielanie dotacji, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

– Konkursy były przygotowywane pod kątem obecnego systemu edukacji – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Zagrożenia dla szkół w kwestii środków unijnych nie dostrzega wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

 

– Rząd będzie musiał wprowadzić specjalne rozwiązania w tym zakresie – uważa dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

 

Przygotowywana reforma oświaty zakłada nową strukturę szkół. Zlikwidowane mają być gimnazja. Powrócą ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea. Zmiany mają zacząć wchodzić w życie od roku szkolnego 2017/2018.

Jakub Troszyński