Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym 2014

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i Radio Warszawa  zapraszają  do udziału w rekolekcjach według metody św. Ignacego Loyoli.  Rekolekcje odbędą się w dniach od 18 maja do 15 czerwca 2014 r.  Hasłem rekolekcyjnej drogi są słowa „Radość wiary”.

Propozycję odprawienia rekolekcji kierujemy do osób, które:

  • pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą,
  • odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem,
  • chcą uczyć się właściwego podejmowania decyzji  i ich  realizacji.

Zapraszamy także osoby, które poznały smak rekolekcji ignacjańskich i chcą kontynuować tę drogę, a z różnych powodów nie mogą wyjechać  do domu rekolekcyjnego.

POSŁUCHAJ ROZMOWY O REKOLEKCJACH W ŻYCIU CODZIENNYM

Warunki uczestnictwa są następujące:

  • wypełnienie i wysłanie  zgłoszenia,
  • codzienne wysłuchanie Słowa Bożego i wprowadzenia do medytacji oraz znalezienie czasu na jej przeprowadzenie,
  • gotowość spotkania raz w tygodniu z osobą towarzyszącą.

Informacje o rekolekcjach i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.radiowarszawa.com.pl i www.wzch.org.pl/radiowe  oraz  w Sekretariacie Radia Warszawa, ul. Floriańska 3 i w portierni Kolegium Ojców Jezuitów, ul. Rakowiecka 61.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisy przyjmujemy w terminie od 28  kwietnia do 13 maja.

Zgloszenie_na_rekolekcje_2014

fot. AmmyLynn, Flickr, lic. CC