Rok posługi bp Romualda Kamińskiego w diecezji warszawsko-praskiej

W przypadające dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego mija rok od ogłoszenia bp Romualda Kamińskiego koadiutorem w diecezji warszawsko-praskiej.

Z tej okazji życzenia w imieniu duchowieństwa i wiernych diecezji złożył mu w siedzibie kurii bp Marek Solarczyk.

 

Dziękując współpracownikom za owocną współpracę Bp Kamiński podkreślił, że pragnie przede wszystkim być sługą Chrystusa.

 

Po przejściu w listopadzie abp Henryka Hosera na emeryturę ze względu na ukończenie siedemdziesiątego piątego roku życia bp Kamiński przejął obowiązki ordynariusz diecezji.

Jego ingres do katedry warszawsko-praskiej odbył się 20 stycznia.

 

Magdalena Gronek