Rola psychiatrii w czasach społecznej niepewności

Fot. Gerd Altman, Pixabay

W dniach 26-28 września odbywa się w Warszawie polsko-niemieckie sympozjum „Psychiatria w czasach społecznej niepewności”. Jego uczestnicy szukają źródeł współczesnej społecznej niepewności, wśród których na pierwsze miejsce wysuwają się zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy.

W ramach XXX sympozjum polsko-niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego lekarze i akademicy zastanawiają się nad społeczną niepewnością z różnych perspektyw, a także podejmują próbę odpowiedzi na trudności, które niosą nasze czasy.

Wystąpienie inaugurujące wygłosiła dr hab. Katarzyna Kłosińska językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego („Język w czasach niepewności”). W kolejnych dniach sympozjum uczestnicy dyskutować będą na temat wpływu czasów niepewności na dzieci i młodzież, a także dorosłych dotkniętych kryzysem psychicznym, ich rodzin i profesjonalistów.

Przedmiotem rozważań będzie także problematyka regionalnych modeli opieki psychiatrycznej w Polsce i w Niemczech, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Co psychiatria może dać społeczeństwu w czasach niepewności?”