Rosyjskie władze szkalują Żołnierzy Wyklętych

Dokumenty rosyjskie mają zohydzić pamięć o bohaterach Polski Podziemnej – komentuje prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Łukasz Kamiński odniósł się w ten sposób do materiałów opublikowanych przez Rosyjską Federalną Służbę Archiwalną.

Jak napisała rządowa „Rossijskaja Gazieta” dokumenty mają pokazać, jak polskie podziemie walczyło z radzieckimi wyzwolicielami. Według Rosjan około siedemdziesiąt ujawnionych w piatek, w większości nowych materiałów dowodzi, że żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego byli „wspólnikami nazistów”.

To działania wzorowane na najgorszym okresie komunistycznej propagandy – uważa prezes IPN. Łukasz Kamiński napisał w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Instytutu, że dokumenty rosyjskie mają zohydzić pamięć o bohaterach Polski Podziemnej.

„Współczesna Rosja w coraz większym stopniu odwołuje się do dziedzictwa stalinowskiego Związku Sowieckiego. Zamiast dążenia do pojednania, opartego na prawdzie i pamięci, Rosja wybiera drogę konfrontacji, opartej na pogardzie dla ofiar sowieckich zbrodni” – pisze prezes IPN.

W niedzielę 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w całej Polsce odbędą się liczne uroczystości, Msze św. i imprezy kulturalne oraz sportowe.

fot. rg.ru