Rozmowa Na Co Dzień o jubileuszu Instytutu Szkolenia Organistów

Muzycy kościelni pełnia bardzo istotną rolę nie tylko w liturgii, ale i w budowaniu całej wspólnoty wiernych. Dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie ich wykształcenie, które zapewnia warszawski Instytut Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym.

Gościem Katarzyny Supeł-Zaboklickiej w „Rozmowie Na Co Dzień” był dyrektor instytutu – ksiądz prof. dr hab. Andrzej Filaber. Tematem rozmowy były między innymi uroczyste obchody 50-lecia działalności szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów.

rozm_nc_2015-05-12

fot. iso.mkw.pl