Rozmowa Radia Warszawa o balu 2019

fot. Katarzyna Wójcik

Gościem Katarzyny Supeł-Zaboklickiej była redakcyjna koleżanka Katarzyna Wójcik, odpowiedzialna za tegoroczny Bal Radia Warszawa.

Motywem przewodnim Balu Radia Warszawa 2019 jest „Filmowy czar par”.

VIII Warszawski Bal Dobroczynny odbędzie się 23 lutego w podziemiach katedry
warszawsko-praskiej.
Więcej informacji o balu można uzyskać w Sekretariacie Radia Warszawa pod
numer (22)6192829