Rozmowa Radia Warszawa o Polakach w Kazachstanie

fot. ks. Mariusz Wedziuk

2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W audycji „Rozmowa Radia Warszawa” gość Ewy Pietrzak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, opowiedział o swojej wizycie w Kazachstanie i spotkaniach z rodakami.

Minister opowiadał o sytuacji Polaków w tym kraju, okolicznościach historycznych oraz o tym czy chcą oni wracać po latach do Ojczyzny.