Rozmowa Radia Warszawa z dr Krzysztofem Kawęckim

for. Karolina Poczęta

Polacy nie doceniają wagi traktatu wersalskiego mówił dr Krzysztof Kawęcki. Gość Rozmowy Radia Warszawa przypomniał znaczenie polskich dyplomatów działających na rzecz ojczyzny. Na czym polegała ich strategia?

Dr Kawęcki zaprosił także do udziału w uroczystościach rocznicowych nawiązujących do wydarzeń z 28 czerwca 1919 roku. Współorganizatorem tej rocznicy jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Rozmowę przeprowadziła Ewa Pietrzak