Rozmowa Radia Warszawa z ministrem Łukaszem Szumowskim

fot. ks. Mariusz Wedziuk

Gościem Ewy Pietrzak, w audycji „Rozmowa Radia Warszawa”, był prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia.

Rozmowa dotyczyła między innymi kolejek do specjalistów w publicznej służbie zdrowia, planów względem profilaktyki okulistycznej oraz stosunku ministerstwa do zdrowia prokreacyjnego.