Rozwój ekologii na Mazowszu

fot. Mikołaj Michalecki

Kolejne gminy z Mazowsza otrzymają pieniądze z Unii Europejskiej na ekologię. Fundusze na selektywną zbiórkę odpadów dostały gminy Jastrząb, Myszyniec i Klembów.

W miejscach tych powstaną Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. – To są ważne inwestycje dla całego regionu – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

– W Myszyńcu punkt powstanie na terenie byłego wysypiska – podkreśla sekretarz gminy Daniel Woliński.

 

– Przy tego typu inwestycjach chodzi również o edukację mieszkańców – dodaje wójt gminy Klembów Rafał Mathiak.

 

Trzy gminy otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad miliona stu tysięcy złotych.

Mikołaj Michalecki