Sejm podjął uchwałę ws. uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji

fot. www.sejm.gov.pl

Sejm podjął uchwałę w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych z przyczyn politycznych w Rosji. Wczoraj jej projekt został przyjęty jednogłośnie przez sejmową komisję spraw zagranicznych.

W uchwale podkreślono, że „uwolnienia prześladowanych ze względów politycznych oczekują miliony przedstawicieli demokratycznego świata”. Treść uchwały z mównicy sejmowej odczytał poseł PO Andrzej Halicki.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 410 posłów, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
14 maja Sencow ogłosił „bezterminową głodówkę z żądaniem uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych”. Obecnie stan jego zdrowia „budzi najwyższe zaniepokojenie”.

IAR