Senat uczcił rocznicę śmierci ks. J. Falkowskiego

fot. PAP/Rafał Guz

Senat uczcił 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego oraz 200. rocznicę powołania Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie – poparło ją 64 senatorów, żaden nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Treść uchwały przedstawił senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Jak mówił, ksiądz Jakub Falkowski był założycielem i pierwszym rektorem Instytutu Głuchoniemych przy warszawskim placu Trzech Krzyży, a jednocześnie budowniczym i pierwszym proboszczem pobliskiego kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra.

„To ks. Jakub Falkowski wydobył społeczność głuchych z niebytu, opracował program ich nauczania i zorganizował pełną edukację. Całe swoje życie poświęcił tym, którzy przez los skazani byli na ciężkie, często beznadziejne życie. Pomógł tym, którzy w tamtych czasach nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla własnych rodzin byli ostatnimi. Bez reszty oddany idei nauczania głuchych, stale czynił starania o rozwój Instytutu, przeznaczał nawet na ten cel własne dochody, sam żyjąc bardzo skromnie” – głosi treść uchwały.

W uchwale zaznaczono także, że dokonania księdza Falkowskiego z pierwszej połowy XIX wieku są aktualne do dziś. „Twórca Instytutu Głuchoniemych ma swój bezpośredni i pośredni udział w historii oraz w kolejnych dziełach tej placówki, m.in. w powstaniu i rozwoju języka migowego, on jako pierwszy zatrudnił głuchych nauczycieli” – napisano.

W prezentowanej przez Jana Żaryna uchwale wyrażono też wdzięczność wychowawcom i absolwentom Instytutu Głuchoniemych w Warszawie za ich postawę.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając rolę ks. Jakuba Falkowskiego i kolejnych pokoleń nauczycieli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie przy placu Trzech Krzyży, a także pamiętając o patriotycznych postawach jego wychowanków, niniejszą uchwałą wyraża wdzięczność wychowawcom i uczniom Instytutu, ponadto apeluje do wszystkich zatroskanych o stan edukacji w Polsce, by pamiętali o Głuchych – dotkniętych ciężkimi ograniczeniami, a jednocześnie będących pełnoprawnymi obywatelami wolnej i niepodległej Polski” – czytamy.

Podczas rozpatrywania tego punktu, na galerii dla gości Senatu byli obecni: Tadeusz Adamiec dyrektor Instytutu Głuchoniemych, nauczyciele oraz absolwenci, w tym Karol Stefaniak – żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.

170. rocznica śmierci księdza Jakuba Falkowskiego przypada 2. września 2018 roku.

IAR