Srebrny Jubileusz Kapłański księży diecezji warszawsko-praskiej

fot. Magdalena Gronek

– Gorąca miłość Boga, postawa służby i głęboka wiara to fundamenty kapłańskiej posługi – podkreślił bp Romuald Kamiński. W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze, swój srebrny jubileusz świętowali kapłani wyświęceni 21 maja 1994 roku.

Uroczystej mszy św. przewodniczył ich konsekrator, pierwszy pasterz diecezji, bp senior Kazimierz Romaniuk. W uroczystej liturgii dziękowali Bogu za dar powołania prosząc o potrzebne łaski na dalsze lata posługi w Kościele.

W homilii bp Kamiński podkreślił, że jednym z podstawowych zdań prezbitera jest prowadzenie ludzi do Boga poprzez duchowe towarzyszenie na drodze wiary.

 

Przywołując przykład św. Andrzeja Boboli, biskup warszawsko-praski zaapelował do kapłanów o ewangeliczny radykalizm.

 

Bp Kamiński zwrócił uwagę, że owocność kapłańskiej posługi zależy od życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

 

Na zakończenie liturgii w imieniu jubilatów podziękowania pasterzom diecezji złożył ks. prof. Bartosz Adamczewski. Wyraził nadzieję, że nadal będą mogli liczyć na ich ojcowską troskę.

 

25 lat temu święcenia kapłańskie w metropolii warszawskiej przyjęło 49 diakonów. Z tego grona 21 należało do diecezji warszawsko-praskiej. Był to jak dotychczas – największy liczebnie rocznik. Z tego grona odszedł do Pana: ks. Aleksander Juszczuk z diecezji warszawsko-praskiej, ks. Kosowski Robert z archidiecezji warszawskiej, oraz ojciec Paleczny z Zakonu Ojców Kamilianów.

Magdalena Gronek