Studium Śpiewu Gregoriańskiego

W dniach 21-23 marca 2014 roku w klasztorze w Niepokalanowie odbędzie się druga sesja I edycji Studium Śpiewu Gregoriańskiego.

Rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy niedzielną mszą świętą w  Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, podczas której wspólnie wykonamy Proprium Missae III Niedzieli Wielkiego Postu. Poprzez wspólną modlitwę i wytężoną pracę będziemy poszukiwać Prawdy, Dobra i Piękna.

Towarzyszyć nam będzie na tej drodze postać Ojca Maksymiliana, świętego Męczennika, założyciela i Patrona tego miejsca, którego opiece i wstawiennictwu się polecamy.

Wśród wykładowców znajdą się:

– ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (ASD w Częstochowie, UMFC) – liturgika,

– ks. dr Mariusz Białkowski (prezes AISCGre – sekcja polska, AM w Poznaniu, UAM) – gościnne wykłady zmienne,

– o. dr Roman Soczewka OFMConv. (Niepokalanów) – język łaciński,

– dr Michał Sławecki (UMFC) – interpretacja śpiewu gregoriańskiego w oparciu o dane semiologiczne,

– mgr Alicja Ogrodzińska (UMFC, UKSW) – laboratorium wokalne, emisja głosu,

– mgr Emilia Dudkiewicz (UMFC) – teologia

– mgr Ewelina Rzezińska – emisja głosu.

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w Domu Pielgrzyma na terenie klasztoru – 160 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy. Istnieje możliwość wzięcia udziału w sesji bez zakwaterowania i bez wyżywienia.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.clamaveruntusti.org.

Honorowy patronat nad Studium objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska (AISCGre).

Serdecznie zapraszamy!