Stypendia województwa mazowieckiego dla studentów szkół artystycznych

fot. mazovia.pl

To szansa na realizację własnego projektu. Studenci szkół artystycznych będą się mogli ubiegać o stypendia województwa mazowieckiego.

– Na ostatnim posiedzeniu sejmiku Mazowsza, radni zdecydowali o modyfikacji regulaminu konkursu – mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.

 

– Stypendium to konkretne wsparcie dla studentów – dodaje Wiesław Raboszuk.

 

Na kwietniowej sesji sejmiku, radni podjęli decyzję także w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. W roku szkolnym 2019-2020, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna wsparcie dla 476 uczniów.

Krzysztof Jędrasik