Symbole Warszawy na przedwojennych pocztówkach

Poszukujemy ikon i symboli przedwojennej Warszawy. W poprzednich programach mówiliśmy, że jednym z kryteriów, które możemy przyjąć wskazując na dane artefakty jako symbole miasta jest ich obecność w tekstach kultury takich jak np: literatura, malarstwo, film, ale także pocztówki, przewodniki, a obecnie także np. foldery promocyjne. W najbliższych audycjach będziemy pochylać się nad takimi tekstami.

Zaczniemy od przedwojennych pocztówek. Prześwietlimy całą wybraną serię wydawniczą, porównamy także karty innych wydawców. Zwrócimy uwagę na kryterium ilościowe i dowartościowywanie danych obiektów na przykład poprzez umieszczanie ich w tytule karty.

Jakie obiekty w tym świetle jawią się jako symbole Warszawy lat 1900-1914 i 1918-1939? Próba odpowiedzi w audycji TU BYŁA WARSZAWA.

Poniedziałek, godz. 10:30. Zaprasza Piotr Otrębski.

fot. ze zbiorów P. Otrębskiego