Synod Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej

fot. Magdalena Gronek

W przypadające 18 września wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży rozpocznie się Synod Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej.

– Jego celem jest wypracowanie linii duszpasterskiej w pracy z młodym pokoleniem na kolejne lata – poinformował, członek sekretariatu generalnego synodu ks. Emil Parafiniuk.

 

Prace synodalne będą odbywały się na poziomie parafii, rejonów oraz na poziomie centralnym. Zaplanowane są także trzy sesje plenarne. Pierwsza odbędzie się jeszcze we wrześniu.

 

Na każdy rejon składa się kilka dekanatów.

 

W skład zespołów parafialnych wchodzą ks. proboszcz, księża wikariusze oraz przedstawiciele młodzieży z danej parafii. W zależności od decyzji proboszcza zespół może zostać poszerzony o przedstawiciela katechetów, bądź zgromadzeń zakonnych. Synod zakończy się we wrześniu 2020 roku.

Magdalena Gronek