Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach

fot. KPRP / prezydent.pl

W Katowicach został otwarty Szczyt Klimatyczny COP24. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska chce aktywnie włączyć się w rozwiązywanie problemów klimatycznych.

W ciągu 12 dni konferencji w stolicy Górnego Śląska ma się pojawić 30 tysięcy osób, w tym głowy państw, szefowie rządów i resortów odpowiedzialnych za kwestie środowiska i klimatu, a także przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

Prezydent Duda podkreślał niezwykłą symbolikę szczytu, który odbywa się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Prezydent Andrzej Duda dodał, że Polska jest gotowa do podjęcia i wspólnego rozwiązywania wyzwań jakie stoją obecnie przed ludzkością.

 

Rozmowy w Katowicach dotyczyć mają przede wszystkim wytycznych związanych z polityką klimatyczną. Wdrażać je mają państwa zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu przyjęto na konferencji w grudniu 2015 roku w Paryżu. Społeczność międzynarodowa zobowiązała się wówczas do podjęcia działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza – a w razie możliwości – 1,5 stopnia – powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej.

IAR