Szkodliwy dokument przegłosowany przez Parlament Europejski

Europosłowie przyjęli rezolucję dotyczącą tzw. raportu Lunacek. Jego głównym postulatem jest przyznanie szerokich przywilejów homoseksualistom, m.in. zgodę na adopcję dzieci.  

Teoretycznie projekt zakłada walkę z dyskryminacją ze względu na płeć.  W praktyce prowadzi do zalegalizowania homoadopcji oraz legalizacji małżeństw tej samej płci.

Rezolucja zobowiązuje też kraje UE, w tym Polskę, do stworzenia instytucji, które miałyby stać na straży specjalnych praw przyznanych homoseksualistom.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Borys przekonuje, że w pierwotnej wersji raport Lunacek był do zaakceptowania. Dopiero po poprawkach pojawiły się w nim niebezpieczne elementy związane z ideologią gender.

04.02 luna1

Zdaniem Piotra Borysa kwestia adopcji dzieci przez pary tej samej płci powinna być rozstrzygana przez każde państwo w jego prawodawstwie.

04.02 luna3

Przed dzisiejszym głosowaniem w wielu europejskich miastach odbyły się manifestacje przeciwko raportowi Lunacek. W niedzielę protest w tej sprawie odbył się w Warszawie.

fot. European Parliament, lic. CC