Unijne środki dla Mazowsza na rewitalizację

rewitalizacja PultuskLokalne programy zadecydują o kierunkach działań samorządów w zakresie rewitalizacji. Zawarte w nich wnioski będą podstawą do ubiegania się o środki unijne.

Już niedługo gminy będą mogły ubiegać się o wsparcie na prace nad tymi programami. Samorząd województwa mazowieckiego otrzymał od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na ten cel osiem milionów złotych, które zostaną rozdzielone w ramach konkursu.

Szansę na skorzystanie z tych pieniędzy ma każda gmina – mówi marszałek Adam Struzik.

Rewitalizacja ma na celu przywrócenie społeczeństwu obszarów zdegradowanych – podkreśla Adam Struzik.

W styczniu w Urzędzie Marszałkowskim odbędą się spotkania, podczas których przedstawiciele gmin będą mieli okazje zapoznać się ze szczegółami konkursu.

fot. arch. UM Pułtusk