Uroczystość Wszystkich Świętych na antenie Radia Warszawa (01.11.2017)

fot. parafialapy.pl

W uroczystość Wszystkich Świętych Radio Warszawa przygotowało specjalne audycje okolicznościowe.

O godzinie 06.30 (powtórka 16.30) zapraszamy na audycję Magdaleny Gronek – „Drogi do świętości”. Ojciec Gabriel Bartoszewski – wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego opowie o tym, jak wygląda proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.
„Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej” – święty Jan Paweł II

O godzinie 09.30 (powt. 17.30) gościem Katarzyny Supeł-Zaboklickiej będzie publicysta Grzegorz Górny. W audycji „Nowi święci” o najmłodszych w historii Kościoła świętych, nie będących męczennikami. W setną rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek kanonizował świętą Hiacyntę i świętego Franciszka.

O godzinie 10.30 (powt. 20.15) audycja „Święci do zadań specjalnych”. Święta Rita, której marzeniem była służba Bogu, a swoje powołanie realizowała jako żona, mama i w końcu siostra zakonna. O jej dramatycznych przeżyciach, cudach i róży, która zakwitła w środku zimy, opowie dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” – ksiądz doktor Zbigniew Sobolewski. A w drugiej części audycji Ewa Pietrzak rozmawiać będzie z ks. Andrzejem Sochalem, który opowie o świętym Charbelu. Za jego wstawiennictwem dokonałao się ponad sześć tysięcy cudów.

O godzinie 13.20 (powt. 21.45) Mariusz Dorot, w audycji „104 lata” rozmawiać będzie o zachwycie nad pięknym wiekiem – 104 lat.

Tego dnia towarzyszyć nam będą wiersze Krzysztofa Cezarego Buszmana.

Informować będziemy także o sytuacji na warszawskich drogach oraz drogach wyjazdowych ze stolicy, zmianach w komunikacji miejskiej.

Zapraszamy na Wiadomości z życia Kościoła o godzinie 12.30, 15.30 i 21.30.