Uroczystości pogrzebowe o. Krzysztofa Łukoszczyka

fot. Magdalena Gronek

– Był miłością Boga, która chodzi po święcie – tak śp. o. Krzysztofa Łukoszczyka SVD werbistę, wieloletniego misjonarza w Angoli wspominał bp Jerzy Mazur SVD. Zakonnik zmarł 6 sierpnia w wieku 64 lat, w 43. roku ślubów zakonnych i 38. roku kapłaństwa.

Uroczystościom pogrzebowym w parafii św. Jadwigi Śląskiej, gdzie przez ostatnie dwa lata był proboszczem, przewodniczył pasterz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.

Homilię wygłosił Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji i współbrat zakonny bp Jerzy Mazur. Podkreślił w niej, że śmierć dla człowieka wiary jest przejściem do nowego, lepszego życia.

 

O. Krzysztof był przekonany, że o Królestwo Boże trzeba się modlić, trzeba dla niego pracować i cierpieć. Wyrazem tego była jego praca misyjna w Angoli, gdzie posługiwał przez 15 lat.

 

W mowie pożegnalnej parafianie dziękowali ojcu Krzysztofowi za jego otwartość i serdeczność, za to że zawsze mogli na niego liczyć.

 

Za oddaną posługę i zaangażowanie duszpasterskie wśród migrantów podziękował zmarłemu zakonnikowi w imieniu diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.

 

W wtorek uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie, gdzie liturgii będzie przewodniczył ordynariusz diecezji opolskiej.

Magdalena Gronek