Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Adama Krukowskiego

fot. Magdalena Gronek

Zawsze cichy, pokorny, dostrzegający ubogich. Jak sam mówił – Wszystko zawdzięczam Kościołowi – tak wspominano postać śp. ks. prał. Adama Krukowskiego, wieloletniego proboszcza parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze, który zmarł w wieku 72 lat.

Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się w kościele św. Jerzego Męczennika w Zielonce–Bankowej przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, zaś homilię wygłosił bp Marek Solarczyk.

W liturgii wzięło udział licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne na czele z ordynariuszem bp Romualdem Kamińskim i bp seniorem Kazimierzem Romaniukiem, oraz wierni poszczególnych parafii gdzie zmarły posługiwał.

– Dziś wprowadzamy Cię do domu Miłosiernego Ojca – powiedział na początki liturgii bp Kamiński.

 

W homilii bp Solarczyk przyrównał ludzkie życie do pielgrzymki w czasie której drugi człowiek jest darem Boga.

 

– Dziękujemy ci za Twoją otwartość na tych najsłabszych – mówił bp Solarczyk.

 

Po Mszy św. ciało śp. ks. Adama Krukowskiego  przewiezienie na Cmentarz Bródzieński w Warszawie, gdzie złożono je w kwaterach kapłańskich.

Ks. Adam Krukowski zmarł 13 marca 2019 roku, ok. godz. 8.30, na plebanii Parafii Św. Jerzego Męczennika.

Święcenia kapłańskie przyjął rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 czerwca 1971 roku. W czasie seminarium wraz z obecnym abp Sławoje Leszkiem Głódziem służyli w wojskowych jednostkach kleryckich w Kołobrzegu, które były specjalnie stworzone przez władze PRL dla alumnów.

Śp. ks. Adam posługiwał w parafiach: Św. Mikołaja w Tarczynie (1971-1973) i Św. Anny w Piasecznie (1973-1977)  Chrystusa Króla na Targówku (1977-1983) oraz Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (1983-1988). 17 grudnia 1988 roku został mianowany proboszczem Parafii Św. Wawrzyńca w Gliniance. Następnie 22 czerwca 1993 roku objął urząd proboszcza Parafii MB Anielskiej w Warszawie-Radości, a 22 czerwca 1996 roku, parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

28 sierpnia 2009 roku, objął urząd proboszcza Parafii Św. Jerzego Męczennika w Zielonce-Bankowej. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Kapłańskiej: z nominacji bp. Romaniuka (1992-1997) i z wyboru (1997-2002). W latach 1996-2009 nieprzerwanie pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Praskiego. Od października 2000 roku był spowiednikiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Biskup Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 24 grudnia 1996, a następnie 24 grudnia 2002 jako kanonika honorowego powołał do Kapituły Katedralnej.  Abp Sławoj Leszek Głódź podniósł go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły 2 października 2005 roku.

Galeria:

Magdalena Gronek