Jubileusz Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo

fot. Magdalena Gronek

Bądźcie osobami o czystym i otwartym sercu, które wypełniają wolę Bożą – zaapelował do osób konsekrowanych bp Romuald Kamiński. Z okazji jubileuszu 80-lecia życia zakonnego s. Marii Wiktorii i 60-lecia  życia zakonnego s. Hieronimy ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo przewodniczył on uroczystej mszy św. w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia prowincji Matki Bożej Królowej Polski  w wawerskim Marysinie.

W czasie mszy św. bp Kamiński podkreślił, że korzeniem wszelkiego zła są pycha i chciwość.

 

Przyznając, że ludzkie życie składa się zarówno z chwili radości jak i smutku biskup zachęcał do rozeznawania duchowego.

 

Na zakończenie biskup warszawsko-praski zachęcał siostry do modlitwy o nowe i święte powołania do życia radami ewangelicznymi.

 

W czasie uroczystości siostry odnowiły swoje śluby zakonne.

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego założyła w 1855 bł. Maria Angela (Zofia) Truszkowska (1825-99) pod duchową opieką i kierownictwem kapucynów: ojców bł. Honorata Koźmińskiego i Beniamina Szymańskiego.

Magdalena Gronek