Urzędnicy opowiadają się za ochroną Reduty Ordona

reduta ordonaMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszerzył obszar przewidziany do wpisu do rejestru. Sama procedura wpisu nie została zakończona.

Przypomnijmy, że zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego teren historycznej twierdzy, znajdujący się na warszawskiej Ochocie, może zostać zabudowany budynkami mieszkalnymi.

Propozycja konserwatora pozwala zachować większy fragment fortyfikacji – mówi Artur Nadolski ze Stowarzyszenia Reduta Ordona.

Według zastępcy stołecznego konserwatora zabytków Michała Krasuckiego teren reduty nie zostanie zabudowany.

Jednak kolejne badania archeologiczne wskazują, że Reduta Ordona znajdowała się na większym terenie – podkreśla Artur Nadolski.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Reduta Ordona domagają się konsultacji społecznych z władzami dzielnicy i miasta. Rozmowy mają dotyczyć ochrony i odpowiedniego upamiętnienia historycznej twierdzy.

fot. pisochota.blogspot.com