W Warszawie oddano hołd powstańcom wielkopolskim

fot. PAP/Tytus Żmijewski

W setną rocznicę wybuchu zrywu Wielkopolan, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbył się Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak powiedział, że powstanie wielkopolskie było jedyną insurekcją zakończoną zwycięstwem. Przypomniał, że bez powstania nie byłoby II Rzeczpospolitej w ostatecznym kształcie.

 

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że powstanie wielkopolskie zakończyło się sukcesem, bo jeszcze w zaborze pruskim Wielkopolanie przygotowywali się do walki o niepodległość. Minister podkreślił, że uczestnicy zrywu sprzed stu lat zawsze kierowali się maksymą „nic dla siebie – wszystko dla ojczyzny.”

 

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Impulsem do walk był przyjazd do Poznania, dzień wcześniej, Ignacego Jana Paderewskiego. Wygłosił on wtedy patriotyczne przemówienie. Następnego dnia swoją paradę w Poznaniu urządzili Niemcy. Zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Stało się to przyczynkiem do walk z pruskim zaborcą.

Powstanie zakończyło się w połowie lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze.

IAR