Bp Mazur: współczesna krytyka Kościoła jest narzędziem walki politycznej i ideologicznej

fot. Magdalena Gronek

– Nie wolno łagodzić wymagań Ewangelii dostosowując się do ducha świata – podkreślił bp Jerzy Mazur.

W trakcie trwającego od poniedziałku Wakacyjnego Zjazdu Misjonarzy, który odbywa się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie świętowano jubileusze misyjne, kapłańskie i zakonne. Uroczystej liturgii przewodniczył bp Jerzy Mazur.

W homilii podkreślił, że na misjach trzeba głosić całą Ewangelię.

 

Zwrócił uwagę, że prawdziwy Kościół to nie ten który kreują dziś media stwarzając wrażenie, że jest to instytucja przestępcza, ale ten który tworzą wspólnoty zakonne, parafialne i diecezjalne.

– Współczesna krytyka Kościoła jest narzędziem walki politycznej i ideologicznej – podkreślił bp Mazur.

 

– Podziękował również misjonarzom za ich wierność Chrystusowi oraz wciąż żywy zapał misyjny.

 

W Wakacyjnym Zjeździe Misjonarzy odbywającym się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w tym roku bierze udział około 100 misjonarzy. Poznali oni aktualną sytuację Kościoła w Polsce, zakres działania wszystkich agend Komisji Misyjnej i aktualne możliwości pomocy, łącznie z tym jak powinni zachować się wobec zagrożeń i niebezpieczeństw na misjach.

We wtorek odwiedzili Świątynię Bożej Opatrzności, gdzie wysłuchali wykładu poświęconego postaci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Magdalena Gronek