Widzialne-niewidzialne: o adorowaniu Boga

fot. parafialapy.pl

Co to znaczy adorować Boga? Uwielbiać Go, składać Mu cześć? Czy On domaga się od nas jakichś oznak uwielbienia? Czy jesteśmy Mu to dłużni, winni?

O tym czym jest adoracja, relacja i przyjaźń z Bogiem opowie jezuita – ojciec Mieczysław Łusiak.

Radio Warszawa – audycja Widzialne-niewidzialne – środa 27 grudnia, godz. 21.45.

Słuchaj audycji Widzialne-niewidzialne na 106,2 FM lub ON-LINE.

Randa Ombach