Widzialne-niewidzialne: o chryzmatach

Fot. ksroman.blogspot.com

Kościół w swej naturze jest misyjny i charyzmatyczny. Ma za zadanie głoszenie Dobrej Nowiny o Bogu, który z miłości do człowieka oddał swoje życie.

Charyzmaty zostały dane Kościołowi, by Go uwiarygodnić w tej misji i by dzięki tym Bożym darom, jakim są charyzmaty, umacniał wiarę swoich wyznawców i wskazywał na moc Boga. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o charyzmatach z misjonarzem miłosierdzia ks. Romanem Trzcińskim.

Radio Warszawa – audycja Widzialne-niewidzialne – środa 16 maja, godz. 21.45.

Słuchaj audycji Widzialne-niewidzialne na 106,2 FM lub ON-LINE.

Randa Ombach