Widzialne-niewidzialne: o fundacji Ja Jestem

Fot. jajestem.org.pl

Fundacja Ja Jestem zaangażowana jest w pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, małżeństwom w kryzysie.

Podejmuje ona działania, które mają na celu poprawę życia materialnego, ale też pomoc i wsparcie duchowe.

O sukcesach i trudnościach napotykanych na drodze swojego działania opowiedzą założyciel i członkowie fundacji Ja Jestem.

Radio Warszawa – audycja Widzialne-niewidzialne – środa 10 stycznia, godz. 21.45.

Słuchaj audycji Widzialne-niewidzialne na 106,2 FM lub ON-LINE.

Randa Ombach