Wielkopostne rozważania Biskupa Marka

Biskup Marek Solarczyk zaprasza do zatrzymania nad niedzielą Ewangelią. Niech te krótkie rozważania staną się dla nas pomocą w wielkopostnej refleksji.