Wyróżniono osoby zaangażowane w służbę archidiecezji

W Bazylice św. Jana Chrzciciela w Warszawie, wręczono medale: „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.

W tym roku odznaczono 21 osób, m.in.: wolontariuszki, które przy klasztorze ojców kapucynów w Warszawie angażują się w prowadzenie kuchni i punktu medycznego dla ubogich i bezdomnych oraz świeccy w różny sposób angażujący się w swoich parafiach.

Medale wręczył kard. Kazimierz Nycz.

 

Podczas uroczystości 24 czerwca w archikatedrze warszawskiej uhonorowane zostały następujące osoby:

 • s. Kaliksta Helena Lesman ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, 42 lata przepracowała w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim.
 • Jacek Strzyżewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 310 w Warszawie, na terenie parafii św. Tomasza. Współpracuje z parafią, „wkłada dużo serca w organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Jan Musiał z Archikonfraterni Literackiej przy bazylice archikatedralnej w Warszawie
 • Małgorzata Kłosowska, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów.
 • Ewa Łącka, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów. Posługuje w kuchni dla ubogich i bezdomnych.
 • Maria Archacka, wolontariuszka Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów, zaangażowana też w parafii św. Tadeusza w Warszawie.
 • Danuta Forysiak, od 20 lat działa w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek, od 10 lat wolontariuszka Punktu Medycznego  dla ubogich i bezdomnych działającego przy klasztorze kapucynów.
 • Maria Marta Łukasiewicz z parafii św. Józefa na Kole, aktywna w życiu lokalnej wspólnoty, z zaangażowaniem prowadzi administrację parafialną
 • Jadwiga Uliasz, z parafii św. Wojciecha i św. Marcina w Lewiczynie, aktywna w życiu wspólnoty parafialnej. Powstaniec Warszawski.
 • Tadeusz Czarnecki, od 20 lat pełni funkcję kościelnego w parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie
 • Dariusz Karpacki z parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie, architekt, od 24 lat nadzwyczajny szafarz Komunii świętej.
 • Leszek Timofiejew, od 13 lat członek rady parafialnej w parafii św. Wojciecha i Marcina w Lewiczynie.
 • Małgorzata Wielgo z parafii św. Małgorzaty w Łomiankach, wiceprezes zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 • Józef Dębski z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, w stowarzyszeniu od początku jego istnienia.
 • Karol Radecki z parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, organizator marszy dla życia i rodziny
 • Krzysztof Skibiński z parafii Świętej Bożej Rodzicielki w Klarysewie, działacz Akcji Katolickiej.
 • Bożena Obuszyńska z parafii Narodzenia NMP w Warszawie, gdzie posługuje a od 11 lat również kieruje pracami wspólnoty Caritas, opiekując się potrzebującymi pomocy ubogimi i seniorami
 • s. Ryszarda Przyłucka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, przewodnicząca zespołu charytatywnego w parafii św. Jakuba, z ofiarnością służy chorym i biednym.
 • Grzegorz Toczydłowski z parafii św. Jakuba w Warszawie, od 27 lat zakrystianin w kościele parafialnym
 • Mirosław Dering, z parafii św. Jakuba w Warszawie, od 25 lat organista w kościele parafialnym
 • Stanisław Woźniak z parafii św. Jakuba w Warszawie, zaangażowany we wspólnocie parafialnej, wspiera prace remontowe świątyń.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry – św. Jana Chrzciciela. Po raz pierwszy odznaczenia przyznano w 2009 roku.

Krzysztof Jędrasik/archwwa.pl